ro

Programare trasee livrare

Activitatea de desfacere desfasurata cu mijloace proprii ale firmei poate fi organizata pe trasee de distributie.

I. Configurari

Nomenclatorul de trasee se gaseste in Comercial > Nomenclatoare.

Traseele se pot asocia apoi sediilor din nomenclatorul de parteneri (figura 1). Aici trebuie precizata pozitia in traseu si distanta in km pana la sediul respectiv.

Figura 1.

II. Functionare

Pregatirea traseelor de livrare se opereaza in Comercial > Onorare livrari.

Figura 2.

Aici se alege ziua pentru care se face pregatirea traseului prin selectie din calendarul afisat in stanga sus. Derularea intre trasee se face prin selectia zilei sau prin butoanele de navigare (Precedentul sau Urmatorul).

Astfel, pentru fiecare zi, se poate introduce lista de agenti care urmeaza sa livreze marfa. Fiecarui agent trebuie sa i se asocieze o masina si un traseu.

La lansarea optiunii “Actualizare parteneri/solduri” in grila de jos, pe pagina “Parteneri / Solduri”, sunt aduse sediile care fac parte din traseul respectiv in ordinea pozitiei fiecaruia in traseu. Pe coloana Sold este afisat soldul partenerului pe sediul respectiv si pe subunitatea curenta. La click pe butonul cu soldul fiecarui sediu se deschide o grila cu structura acestui sold (figura 3)

Figura 3.

Dupa salvarea traseelor pentru o anumita zi se listeaza traseele cu soldurile aferente fiecarui sediu de client. Pe aceasta listare coloana „Status partener” poate lua valorile:

  • Blocat: daca in sold sunt facturi cu termen depasit
  • Debitor: daca in sold toate facturile sunt fara depasire de termen
  • Sold 0: daca nu are nici o factura in sold

Urmarirea traseelor:

La intoarcerea agentilor din traseu, se introduc sau se preiau (din DocImpServer, din fisiere txt) in WinMENTOR ENTERPRISE facturile emise si incasarile operate de acestia. Acestea se vor regasi pe ferestrele Facturi si Incasari si se vor putea tipari din listele Facturi si Incasari disponibile pe macheta Pregatire trasee livrare (figura 1). Legatura intre un anumit traseu si documentele emise se face in functie de data emiterii si de agentul asociat.

In acest fel, se va putea compara traseul prestabilit cu cel realizat.

Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.