Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com WinMENTOR ENTERPRISE: ERP gestiune, contabilitate Romania
ro

Permite evidenţa mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul firmei, cu rezultate vizibile imediat în balanţa contabilă.

  • Evidenţa imobilizărilor în curs:
    • Metodele de amortizare prevăzute de lege: liniară, accelerată, degresivă.
    • În paralel cu amortizarea economică și cu cea fiscală, se calculează și amortizarea de grup.
    • Reevaluarea imobilizărilor se poate realiza fie pe valori brute (recalcularea proporţională atât a valorii brute a activului cât și a amortizării) fie pe valori nete (prezentarea activului la valoarea justă prin anularea amortizării) .
  • Rapoarte specifice imobilizărilor: fişa mijlocului fix, registru inventar.
Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.