Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com WinMENTOR ENTERPRISE: ERP gestiune, contabilitate Romania
ro

Contabilitate

 • Contarea automată a tuturor documentelor introduse.
 • Evidenţa automată a cheltuielilor înregistrate în avans.
 • Evidenţa contabilă a proiectelor europene prin conturi de furnizori speciale.
 • Generare declaraţii 300, 390, 394 şi Intrastat, respectiv situaţii financiare, rapoarte contabile obligatorii.
 • Verificare conform cu bazele de date ANAF a codurilor fiscale din România, intracomunitare și a partenerilor aflaţi sau nu în sistemul TVA la încasare.
 • Fixare balanţă etalon la o lună considerată încheiată, pentru a surprinde modificări accidentale ale situaţiilor deja raportate.
 • Balanţa contabilă separată pe subunităţi, după caz.
 • Balanţa – an contabil, în funcţie de luna de început an contabil, diferită de ianuarie, utilă firmelor care fac raportări și în alte sisteme contabile.
 • Evidenţa și gestionarea mai multor firme care formează un holding.
 • Firme asociate în participaţiune.

Gestiune stocuri

 • Evidenţa cantitativ valorică a stocurilor.
 • Evidenţa global valorică a stocurilor – calcul automat al coeficientului de diferenţe de preţ.
 • Posibilitatea de utilizare a diferitelor metode de gestiune: FIFO, LIFO, IDS, PMP, valoric.
 • Unităţi de măsură multiple, cu transformare automată a cantităţii și preţului pe baza parităţilor specificate.
 • Posibilitatea de evidenţă a stocurilor pe unităţi de măsură de ambalare / stocare.
 • Caracteristicile unui articol pot fi evidenţiate în mod analitic și flexibil prin folosirea atributelor.
 • Mecanisme de obţinere a cantităţilor prin calcul cu dimensiuni pe 3 niveluri, pentru fiecare comandă sau intrare în parte, cu exploatarea ulterioară în producţie și livrări.
 • Opţiune de blocare a anumitor stocuri la vânzare în cazul în care acestea nu îndeplinesc anumite criterii (ex: termen expirat, fără autorizaţie).
 • Controlul livrărilor prin evidenţa coletelor și repartizarea lor pe mijloace de transport proprii.
 • Evidenţa stocurilor pe serii, termene de garanţie și date de expirare.
 • Posibilitatea definirii mai multor liste de preţuri și folosirea acestora în funcţie de criterii comerciale, cu aplicarea automată de preţurilor promoţionale.
 • Posibilitatea definirii de articole echivalente și posibilitatea folosirii acestora pe documente.
 • Existenţa unui sistem complex de discounturi pentru fiecare subunitate în parte.

Clienţi şi furnizori

 • Definirea partenerului o singură dată, indiferent dacă este client sau furnizor, cu diferenţiere în funcţie de documentul în care acesta este utilizat.
 • Controlul clienţilor datornici prin blocarea vânzării, în funcţie de criterii multiple.
 • Posibilitatea atașării mai multor sedii aceluiași partener, cu vizualizarea situaţiilor pe fiecare dintre acestea.
 • Înregistrarea de persoane de contact, delegaţi, bănci pentru fiecare partener în parte.
 • Termene de plată/procent discount setate ca implicite la nivel de partener.
 • Credite acordate clienţilor la vânzare, cu semnalarea depășirii plafoanelor.
 • Consultarea în orice moment a fișelor de clienţi și furnizori în lei sau valută.
 • Consultarea în orice moment a clienţilor datornici, respectiv a furnizorilor neachitaţi.
 • Regularizarea automată strictă a soldurilor în valută în conformitate cu legislaţia actuală.

Trezorerie

 • Evidenţa operaţiunilor de trezorerie în lei și valută cu regularizarea automată a soldurilor în valută.
 • Controlul liniilor de credit.
 • Evidenţa efectelor de plătit/de încasat.
 • Sertarul cu cecuri și bilete la ordin pentru evidenţa fără contabilizare a acestor promisiuni de plată/încasare.
 • Gestionează avansurile de trezorerie și justificarea sumelor acordate.
 • Compensări manuale și compensări automate generate după criterii diverse.
 • Posibilitatea stingerii soldurilor nesemnificative de parteneri.
 • Actualizare automată curs BNR pentru toate monedele.
Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.