Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com WinMENTOR ENTERPRISE: ERP gestiune, contabilitate Romania
ro

Tehnologie

 • Articolele compuse / reţetele pe un singur nivel stabilesc procesul tehnologic de producţie: secţiile producătoare, consumul de materii prime, materialele și semifabricatele, manopera, produsele reziduale, fișele de măsurători, normele specifice de aprovizionare pentru fiecare material consumat.
 • Proiectele complexe sunt utilizate în producţia structurată pe mai multe niveluri de execuţie, cu calculul timpului teoretic de execuţie prin diagrame Gantt.
 • Antecalculul preţului de producţie se face pe baza stocurilor existente și a ofertelor de la furnizori și are ca efect completarea preţului de referinţă din reţete și a preţului prestabilit lunar, din nomenclatorul de articole.

Lansare

 • Comenzile de la clienţi sau Dispoziţiile de producţie pe stoc declarate cu lansare și cu proiect de producţie asociat permit rezervări de materii prime, semifabricate sau produse aflate pe stoc și cereri de aprovizionare pentru materiale care nu sunt în stoc. Comenzile furnizor generate din aceste cereri vor genera stoc rezervat automat pentru comanda client respectivă.
 • Scenariile de lansare/ Simulare scenarii lansare grupează produsele lansate în funcţie de clase de produse, trasee de transport către beneficiari, cu evidenţa încărcării mijloacelor de transport și generează Comenzi interne.
 • Lansările automate în producție generează comenzi interne pentru fiecare nod al produselor multi-nivel asociate comenzilor client.
 • Comenzile interne reprezintă lansarea în producţie a produselor sau semifabricatelor cu reţete aferente.
 • Programarea fabricaţiei permite gruparea comenzilor interne deja lansate, în funcţie de diverși parametri specifici: termene de livrare, stocuri de materii prime și semifabricate existente pe stoc, încărcarea utilajelor.
 • Stabilirea necesarului de produs, Detalierea și Planificarea zilnică a acestuia permit înregistrarea a unui plan de producţie săptămânal de produse finite, stabilirea de reţete cu care se vor produce articolele planificate în etapa recedentă și lansarea de comenzi interne pe fiecare zi a săptămânii, asocierea de norme de aprovizionare, generarea de transferuri de aprovizionare conform normelor stabilite.

Execuție

 • Ieșirile în consum se generează conform reţetelor, cu posibilitatea de folosire a materialelor echivalente și – eventual – cu suplimentarea consumurilor faţă de necesarul din reţete, în caz de nevoie.
 • Rapoartele de producţie – manoperă evidenţiază la nivel interfazic manopera efectuată; se poate ţine evidenţa centralizat, la nivel de secţie, sau individual, pe fiecare angajat.
 • Intrările din producţie înregistrează obţinerea de produse, semifabricate sau produse reziduale conform comenzilor interne lansate.
 • Notele de rebut înregistrează distinct rebuturile rezultate în procesul de producţie.
 • Cântăririle permit interfaţarea cu anumite cântare pentru înregistrarea controlată a consumurilor sau a producţiei realizate.
 • Producţia neterminată permite calculul automat al consumurilor de materiale și manoperă care nu se reflectă în producţia obţinută.
 • Postcalculul se bazează pe un traseu complex de distribuire a cheltuielilor între secţii auxiliare și de producţie, materializate în final în contabilitatea de gestiune (clasa 9).
 • Asigurarea necesarului de materiale pentru procesul de producţie permite gestionarea necesarului de aprovizionat și alegerea celor mai avantajoase căi de aprovizionare, utilizând informaţii din oferte, promoţii, comenzi, contracte sau direct din stocul existent. Comenzile către furnizori, lansate pe baza necesarului de aprovizionat, fac automat rezervări automate ale stocurilor ce urmează să sosească pentru sursa care are nevoie de ele.
 • Raportarea realizării producţiei / manoperei permite generarea automată centralizată a documentelor implicate în procesul de producţie: bonuri de consum, rapoarte de manoperă, note de rebut, predări din producţie, precum și transferuri între gestiuni sau comenzi către subunităţi pentru asigurarea necesarului de consumat.
 • Diferenţele de preţuri producţie între preţul de înregistrare a produselor și semifabricatelor și costul efectiv de materiale și manoperă se pot înregistra în vederea echilibrării valorilor teoretice iniţiale cu valori reale din procesul de producţie.
Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.