Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com WinMENTOR ENTERPRISE: ERP gestiune, contabilitate Romania
ro

Ce este SAF-T? Cine și când trebuie să depună această declarație? Ce program de gestiune a unei companii are deja implementată cu succes raportarea SAF-T în România? Vă vom răspunde la toate aceste întrebări în rândurile de mai jos.

Ce este SAF-T?

SAF-T este un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile între societăți/organizații și autoritățile fiscale.
Fișierul Standard de Control Fiscal este reglementat prin art. 59^1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și prin OpANAF nr. 1783/2021.

Cine depune SAF-T?

Obligația întocmirii și depunerii declarației informative D406 este introdusă fazat în timp de către ANAF pentru diferitele categorii de contribuabili. Acesta se face în funcție de arondarea lor la principalele categorii pe baza criteriului de administrare: în mod diferențiat pentru marii contribuabili, contribuabilii mijlocii și contribuabilii mici.

Când trebuie să faceți raportarea SAF-T?

Declarația informativă D406 Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) se depune în format electronic, data limită fiind cel mai târziu:

  • până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informații decât cele privind „Stocurile” şi „Activele”).
  • până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar pentru care se raportează, în cazul informațiilor SAF-T privind „Activele”.
  • la termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul informațiilor SAF-T privind „Stocurile”.

Contribuabilii/plătitorii vor transmite D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA). Contribuabilii care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA vor transmite Declarația informativă D406 trimestrial.

Depuneți SAF-T cu WME!

Clienții WME® depun Declarația 406 SAF-T, fără erori, încă din primăvara anului 2022! În orice județ al țării v-ați afla, avem distribuitori autorizați! Aceștia vă pot face o ofertă, vă asigură instalarea și școlarizarea pentru a folosi produsele WinMENTOR. Fiecare client poate beneficia de suport si asistență tehnică, în baza unui contract cu distribuitorul ales.

Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.