Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com WinMENTOR ENTERPRISE: ERP gestiune, contabilitate Romania
ro

Suita ERP WinMENTOR ENTERPRISE®, cunoscută pe piaţa de software ca WME®, este un pachet de aplicaţii care beneficiază de experienţa de peste 30 ani a unui colectiv care a oferit pieţei de profil din România un produs preferat de peste 45.000 de utilizatori: pachetul de aplicaţii de gestiune WinMENTOR®.

Prin completa rescriere a acestuia din urmă, în anul 2008 a rezultat o suită de tip ERP ajunsă la maturitate, destinată să completeze gama de produse software a unui producător recunoscut pentru prezenţa sa activă în piaţă și pentru eficacitatea în implementarea tuturor noutăţilor în produsele sale.

Tehnologiile alese pentru gestionarea bazei de date sunt furnizate de Oracle şi de PostgreSQL (open source). Utilizarea celor mai puternice motoare de baze de date dezvoltate vreodată conferă suitei WME siguranță, fiabilitate, scalabilitate și viteză.

Versiunile în engleză, maghiară şi italiană permit folosirea aplicaţiei și de către utilizatori nevorbitori de limba română. Utilizatorii versiunii în limba română pot opta, la afișarea listei, pentru încărcarea configurărilor într-una din aceste 3 limbi, printr-un simplu click.

WME este singurul program informatic de gestiune din România care generează înregistrări contabile automate în mai multe planuri de conturi simultan, pe măsura introducerii documentelor primare, astfel încât informaţia contabilă atât de necesară deciziilor manageriale devine accesibilă instantaneu, sincronizată perfect cu situaţiile analitice. Modificările setărilor de contabilizare au efect imediat prin refacerea automată a înregistrărilor la prima situaţie contabilă generată.

Verificarea îndeplinirii corelaţiilor între situaţiile analitice și cele sintetice se poate automatiza și configura după necesităţi.

La închiderea unei luni, balanţa contabilă se constituie ca etalon. Dacă ulterior salvării etalonului apar diferenţe între balanţa salvată și cea curentă, motorul contabil semnalează diferenţele la nivel de document.

WME permite evidenţa şi operarea unui număr nelimitat de firme. Pentru organizaţiile de tip holding, permite utilizarea de nomenclatoare comune tuturor firmelor ce compun holdingul, creând avantajul gestionării obligaţiilor de plată ale clienţilor la nivel de holding. Pentru situaţia în care firmele care compun holdingul sunt firme separate în WME, programul permite obţinerea unei balanţe cumulate.

Firmele pot fi organizate pe subunităţi distincte. Lucrul pe subunităţi permite „izolarea” completă a unei subunităţi în cadrul firmei. Orice raport poate fi executat pe fiecare subunitate în parte, inclusiv balanţa contabilă. Pentru analiza întregii firme, rapoartele pot fi executate cumulat, incluzând operaţiile tuturor subunităţilor. Utilizatorilor li se poate limita dreptul de acces la anumite subunităţi, iar cei care au drepturi speciale pot vedea tot ansamblul, indiferent de subunitate.

Interfaţa prietenoasă și intuitivă permite utilizatorilor să personalizeze aspectul și funcţionarea aplicaţiei într-o multitudine de aspecte: culori, fonturi, tabele cu coloane configurabile, redimensionarea machetelor, ascunderea controalelor neutilizate sau interzise de pe machete, mecanisme de tip wizzard pentru accelerarea operării, căutare rapidă a opţiunilor din meniu, Active Board pentru definirea de butoane de acces rapid la opţiuni de meniu / executabile / link-uri de acces pe internet, navigator multitraseu pentru a identifica în orice moment intrările în stoc, livrările, comenzile, contractele, plăţile sau încasările legate de orice document.

Sistemul de securitate permite restricţionarea accesului la fiecare opţiune din aplicaţie în ceea ce privește vizualizarea, adăugarea, editarea, ștergerea înregistrărilor. Monitorizarea la cerere a acţiunilor pentru grupele de utilizatori oferă trasabilitate în gestionarea documentelor.

Sistemul de comunicare intern permite trasmiterea de mesaje între utilizatori precum și lansarea de task-uri de efectuat pentru executanţi.

WME execută automat liste după un orar prestabilit, efectuează automat salvări de date după orar, lansează alerte pentru persoanele interesate de evenimente petrecute în baza de date sau de diverse situaţii apărute în timpul exploatării.

Modulul Expert integrat în aplicaţie oferă posibilitatea analizei activităţii firmei dintr-un punct de vedere diferit de cel al încadrării contabile.


produse_WME_
Contabilitate, Gestiune stocuri, Clienti si furnizori, Trezorerie
produse_WME_
Tehnologie, Lansare, Execuție
produse_WME_
Acest modul permite evidenţa utilajelor, atât a celor proprii, cât şi a celor primite sau trimise în custodie
produse_WME_
Acest modul permite evidenţa cursurilor planificate, suspendate sau efectuate de către angajaţii unei firme
produse_WME_
Acest modul pune la dispoziţia utilizatorilor toate uneltele necesare luării deciziilor în departamentul comercial.
produse_WME_
Modulul CRM (Customer Relationship Management) gestioneaza relaţiile cu clienţii, cu lead-urile, având posibilitatea de a urmari un istoric al fiecarui client privind oportunitaţile, ofertele, comenzile, contractele, facturile, task-urile, email-urile de pe acel partener.
produse_WME_
Este o aplicaţie distinctă, integrată, ce opereazӑ în zona de back office a magazinelor.
produse_WME_
Este o aplicaţie distinctă ce operează în zona de front office a magazinelor.
produse_WME_
WME se interfaţează cu toate tipurile de astfel de dispozitive aflate în prezent pe piaţă.
produse_WME_
Este un modul separat, integrat, care permite transmiterea comenzilor de la clienţi online prin intermediul unui browser web direct în baza de date WME.
produse_WME_
Modulul permite ca de pe browser web sa se înregistreze și consulte oferte si comenzi, sa se verifice solduri parteneri si sa se genereze incasari de catre agenti.
produse_WME_
Este o aplicaţie distinctă, integrată, care gestioneazӑ activităţi specifice restaurantelor.
produse_WME_
Modulul EXPERT permite analiza activităţii firmei dintr-un punct de vedere diferit de cel al încadrării contabile.
produse_WME_
WME Analytics este un modul din cadrul suitei de aplicații ERP WinMENTOR ENTERPRISE®.
produse_WME_
WME Service Auto este un modul al suitei WinMENTOR ENTERPRISE. Acesta este integrat aplicaţiei, facilitând astfel comunicarea cu modulul de bază și gestiunea unitară a întregii activităţi.
produse_WME_
Acest modul permite gestiunea flotei auto din cadrul firmei şi oferă posibilitatea de a analiza un vehicul ca pe un centru de cost, punând în balanţă eficienţa utilizării lui pentru transport şi cheltuielile pe care le-a ocazionat
produse_WME_
WinMENTOR ENTERPRISE® cuprinde și o aplicație dedicată firmelor cu activitate de închiriere de mașini, denumită WME Rent-A-Car
produse_WME_
Modulul EDI (Electronic Data Interchange) este un modul dedicat importului de documente din alte aplicaţii, respectiv exportului de documente în anumite formate standard.
produse_WME_
Funcţionează ca și conector de Bussines Inteligence care permite accesul la procedurile de export a datelor din WME către aplicaţia de tip BI.
produse_WME_
AdminJobs este un modul specializat în execuţia automată de acţiuni prestabilite după un orar fixat în prealabil.
produse_WME_
Este o aplicaţie separată, integrată nativ cu WME. Permite gestionarea unui număr nelimitat de salariaţi, începând de la datele primare, calculul salariilor și generarea declaraţiilor obligatorii.
produse_WME_
Toate societăţile comerciale cotate pe o piaţă reglementată din UE sunt obligate să întocmească situaţii  financiare consolidate, în conformitate cu IFRS (International Financial Reporting Standard).
produse_WME_
Permite evidenţa mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul firmei, cu rezultate vizibile imediat în balanţa contabilă.
produse_WME_
Este o aplicaţie integrată care permite vizualizarea rapoartelor WME în format HTML prin intermediul unui browser de web.
produse_WME_
Este un server IIS (Internet Information Services) care reprezintă poarta de acces la baza de date WME.
produse_WME_
Web-Rest-Server este un WebService de tip REST care permite altor aplicatii sa comunice cu baza de date WMEnterprise.
produse_WME_
Modulul de listare/raportare, prin flexibilitatea sa și uşurinţa în configurare, face posibilă crearea oricărui raport necesar prin particularizarea celor peste 325 de liste predefinite.
produse_WME_
Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) este un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile între societăți/organizații și autoritățile fiscale şi este reglementat prin art. 59^1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și prin OpANAF nr. 1783/2021.
Orice entitate care desfășoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care emite facturi electronice către alți operatori, poate opta pentru transmiterea facturilor electronice către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, în condițiile prevăzute de OUG nr. 120/2021 privind factura electronică în România.
Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național, care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza codului UIT. Declararea acestor transporturi se face în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.
Toate machetele din WinMENTOR ENTERPRISE sunt configurabile. Există așadar posibilitatea de a adăuga controale noi pe forme sau de a le ascunde pe cele existente, de a le rearanja, sau de a le schimba culorile și dimensiunile.
Dacă se lucrează cu vouchere RVM emise de sistemele de colectare Tomra, acestea se pot importa în baza de date principală WME prin aplicația WMETomraIntf.exe, de la toate punctele de colectare ale firmei curente.

Toate produsele
Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.