ro

Se gaseste in PRODUCTIE > Tehnologie > Articole compuse


Click pe numarul butonului pentru detalii

1. Articol compus

Selecteaza articolul din nomenclator pentru care se va defini reteta.

2. Clasa produs

Buton pentru asocierea articolului compus unei anumite clase (in cazul in care acestea sunt grupate pe clase de produse).

Clase de produse

3. Traseu tehnologic

Reprezinta gestiunea in cadrul careia are loc procesul de productie.

Sunt aduse aici doar gestiunile la care Tip gestiune este „Sectie productie”.

4. Lot optim / Tip calcul pret referinta / Pret de referinta

Lot optim: reprezinta cantitatea (produsului finit) care se va obtine pe baza acestei retete.

Pret de referinta: va fi adus Pretul de referinta completat in Fisa articolului > Lunare.

5. Articole consumate

Tab-ul contine articolele componente ale retetei.

6. Manopera

Se aleg operatiile tehnologice necesare realizarii produsului.

In coloana „Dif.(Cat)”  se selecteaza gradul de dificultate (categoria) operatiei, fiecare categorie avand un tarif orar propriu.

Dupa completarea in coloana „Tu(min)” a timpului necesar fiecarei operatii, in ultima coloana („Valoare”) se va afisa costul fiecare operatii necesare realizarii produsului.

7. Fisa masuratori

Se completeaza informatii cu descrierea operatiilor, frecventei de executie, metodei de utilizare si a echipamentului utilizat.

8. Produse reziduale

Selecteaza articolele (produse reziduale) valorificabile din nomenclatorul de articole.

Observatie:

Spre deosebire de materiale, ce urmeaza a fi consumate in procesul de fabricatie, produsele reziduale vor fi predate la magazie ca fiind aferente comenzii interne de productie, caz in care vor fi luate in seama la postcalcul prin diminuarea consumului cu valoarea produselor reziduale rezultate (deci atentie la pretul de inregistrare al acestor produse reziduale).

9. Descriere

Camp editabil pentru introducerea informatiilor suplimentare referitoare la reteta.

10. Observatii

Campuri pentru introducerea observatiilor referitoare la articolul compus.

11. Norme de aprovizionare

Se pot adauga mai multe norme de aprovizionare. Acestea se pot schimba automat la modificarea retetei, daca se opteaza pentru asta.

12. Articole

Se selecteaza din nomenclator articolele (cu cantitatea necesara) care compun reteta.

13. Pret

Butonul este folosit pentru antecalculul de materiale. Aici se poate opta intre aducerea de preturi minime, maxime si medii din Stoc sau din Oferte. Acest pret este doar informativ pe reteta.

Pretul de productie

14. Articole echivalente

Se pot defini articole echivalente pentru materialele din reteta. Aceste echivalente sunt prioritare celor din grupele de echivalenta si se pot utiliza pe macheta intermediara de preluare articole din Comanda interna pe Bonul de consum si pe macheta Raportare realizare productie. Se poate stabili si prioritatea acestor articole echivalente.

Observatie:

La Comenzi interne, daca sunt definite aici echivalente pentru articolele consumate la nivel de reteta, in Comanda Interna pe butonul „Proiect” in coloana „Articol echivalent” se poate selecta articolul echivalent definit in reteta.

15. Grup de butoane pentru adaugarea/stergerea liniilor in grila

Click pentru detalii…

16. Functiile butonului plus albastru

Import materiale din format XLS.

17. Profit estimat
  • % profit
  • valoare profit
  • Pret final client
18. Costuri estimate
  • % administratie generala
  • Valoare AG
  • Coeficient cheltuieli indirecte
19. Identificatori

Campuri care contin informatii referitoare la denumirea retetei, la data intocmirii si la proiectant.

20. Detalii dimensionale

Daca in fisa articolului sunt introduse relatiile de echivalenta intre unitatea de masura principala si cea specifica, atunci in acest tab pot fi introduse detaliile dimensionale ale articolului compus.

21. Proiecte
22. Arhiva documente atasate

Click pentru detalii…

23. Listare

Afiseaza lista formularelor ce pot fi listate pentru documentul curent. Butonul este activ dupa salvarea machetei.

Interfata listare

Configurarea listarii

24. Metoda procesare

Metoda de procesare poate fi:

  • agregare
  • dezagregare
25. Reteta informativa

Retetele informative nu vor putea fi folosite pe comenzile interne.

26. Import reteta

Deschide o lista cu retetele existente. Selectand una din retete, articolele, manopera si produsele reziduale din acea reteta sunt aduse cu tot cu cantitati in noua reteta. Practic se copie reteta selectata in cea nou definita.

Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.