ro

Lista este organizata pe luni, cu calcul de:

  • Consumuri (livrari exclusiv transferuri intre gestiuni) realizate pe anul precedent si pe anul curent in lunile anterioare celei de analiza
  • Stoc la moment la finalul fiecarei luni
  • Consum rezervat = Rest materiale din Comenzi client cu proiect nepreluate pe Comenzi interne + Rest materiale din Comenzi interne (ambele cu termen in luna respectiva)
  • Comenzi in curs = Comenzi furnizori cu termen in luna respectiva
  • Propunere de cumparare = Stoc min – Stoc la moment + Consum rezervat – Comenzi in curs
  • Stoc prognozat (pe toate lunile ulterioare celei de analiza, pana la sfarsitul anului) = Stoc la moment – Consum rezervat + Comenzi in curs + Propunere de cumparare

Solutii WME > Necesar de aprovizionat

Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.