ro
  • Se gaseste in MENTOR > Intrari > Intrari din IMPORT

Click pe numarul butonului pentru detalii

1. Inregistrare taxe / comision / accize

Taxele, comisioanele, accizele sunt aduse folosind butoanele de la punctul 3.

Conturile care apar aici sunt cele din constantele:

  • Cont pentru Taxe Vamale
  • Cont pentru Comision Vamal
  • Cont pentru Accize vamale

Se gasesc in Constante generale Mentor > 4. Conturi declaratie vamala. Pe macheta sunt aduse conturile din valorile implicite ale acestor constante.

2. TVA vama

Calculeaza TVA pe toate liniile si afiseaza alternativ 0 sau valorile calculate.

3. Tip nedeductibil

Pentru fiecare articol din grila stabileste daca TVA-ul este sau deductibil, 1/2 deductibil sau nedeductibil.

4.  Grup de butoane pentru introducerea taxelor, accizelor sau comisioanelor in vama
  • Taxa / Comision / Accize: Buton de introducere taxe vamale, comision sau accize in vama (vezi nr. 1)
  • Adaugare selectiva: Adaugare articole. Butonul deschide o lista cu articolele care sunt introduse pe Invoice, dar nu sunt pe DVI. Alegerea articolului ce trebuie adaugat pe DVI se face cu tasta „Enter” sau dublu click. Dupa adaugarea selectiva a articolelor, se poate alege introducerea pe DVI a taxelor, comisioanelor sau accizelor vamale.
  • Adaug toate articolele ramase: Se pot adauga deodata toate articolele care sunt pe Invoice, dar nu sunt pe DVI.
  • Sterge linia curenta din DVI.
  • Sterge toate liniile din DVI.
5. Valoare suplimentara
Se poate modifica valoarea de inregistrare a articolelor receptionate cu marimea distributiei valorice a facturilor de servicii asociate: introduceti valoarea suplimentara; cont pentru suplimentare ( recomandam contul 473 pentru factura de servicii); se poate face repartizarea dupa valoare, masa sau volum (daca masa si volumul au fost introduse in Nomenclatorul de articole > Diverse) apasati butonul „Repartizare”
Valoarea repartizata va putea fi vazuta in coloana „Supliment”, ultima din grila.
6. Cont pentru TVA

Cont de inregistrare TVA platita in vama. Este vizibil daca flagul Evidentiere in fisa de furnizor pentru vama este setat pe „Nu”. Setarea pe valoarea „Da” a acestuia face vizibil un alt buton de alegere a vamii. In acest caz, obligatia de plata a TVA este inregistrata automat in contul corespunzator.

Atunci cand taxele, comisionul sau accizele sunt date direct pe cheltuieli, contul implicit pentru cheltuieli este adus din constanta: Cont pentru cheltuieli in vama. Se gaseste in Constante generale Mentor > 4. Conturi declaratie vamala. Valoarea implicita este „635”.

7. Grup de butoane pentru conturi de cheltuieli

Butonul Cont de cheltuieli este vizibil numai daca este setat pe valoare „Da” butonul Taxa-Comision-Accize pe cheltuieli. In acest caz taxele, comisioanele si accizele sunt inregistrate pe cheltuieli si nu intra in pretul de import al articolelor.

Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.