ro

macheta se gaseste in SERVICE > Initializari > Solduri parteneri


Click pe numarul butonului pentru detalii…

1. Schimbarea culorii machetei

Click pentru detalii…

2. SmartComputer

3. Tabele WME

Click pentru detalii…

4. Partener

Nomenclatorul de parteneri din WinMENTOR ENTERPRISE cuprinde atat clientii cat si furnizorii. Asadar, initializarea soldurilor de clienti si furnizori este tratata unitar, diferentierea dintre cele doua categorii distincte de parteneri facandu-se prin contul de caracterizare a soldului (punctul 4).

5. Volum tranzactii – Client/Furnizor

Reprezinta volumul incasarilor/platilor calculate la cursul de la data tranzactiei. Volumul tranzactiilor apare in Fisa partenerului > 4.Informatii la nivel de luna.

6. Documente care sting obligatia curenta

Butonul este activ doar dupa salvarea tranzactiei.

7. Cont

In aceasta rubrica poate fi selectat orice cont din caracterizarea contabila a partenerului selectat la punctul 1.

Observatie:

Pentru initializarea partenerilor cu TVA la incasare pe contul 401, trebuie completate obligatoriu si coloanele: TVA incasare, Tip TVA, Tip Tranzactie, Data document.

Se va completa sectiunea “Articole pe documentul cu TVA la incasare” cu articole special introduse pentru initializare sau cu articole existente in baza de date, dar care au cota de TVA corespunzatoare (24%, 9%, 5%, 0%). Informatia legata de nedeductibilitatea TVA-ului se va completa pe coloana specifica – Nd?.

Pentru initializarea partenerilor cu tva la incasare pe contul 411, trebuie completate obligatoriu si coloanele: TVA incasare, DataDoc.

Configurare coloane in grila machetei

8. Moneda

Reprezinta moneda in care s-a inregistrat documentul.

  • In cazul in care moneda este „RON” (valoare implicita), atunci se va completa la punctul 5 soldul in lei.
  • Daca moneda selectata este o valuta atunci trebuie completat atat soldul in lei, cat si soldul in valuta pentru documentul respectiv:
9. Sold lei

Reprezinta soldul in lei pentru documentul introdus.

10. Nr. document

Reprezinta numarul documentului introdus.

11. Afisare coloane secundare

Afisarea coloanelor secundare

Agent

Permite selectarea din nomenclatorul de personal a agentului asociat documentului curent.

Subunitate

Buton pentru selectarea subunitatii de care apartine documentul introdus.

Locatie

Cu acest buton se poate specifica locatia partenerului selectat la punctul 1, (in cazul in care acesta are definite in Fisa partener > 2.Contact mai multe locatii).

Observatii

Alte observatii referitoare la document.

12. Data documentului

Reprezinta data documentului introdus. Trebuie sa fie neaparat dintr-o luna anterioara inceperii lunii de pornire a firmei curente pe WinMENTOR ENTERPRISE.

13. Termen

Camp pentru completarea datei scadente pentru documentul curent.

14. din care TVA

Permite introducerea TVA-ului aferent documentului curent, daca la campul „Cont” (punctul 3) s-a ales contul 409.01 – Furnizori in avans sau 419 – Clienti in avans.

Campul se completeaza automat, valoarea putand fi modificata.

15. Procent TVA

Se poate alege procentul de TVA aferent soldului in lei, care va fi calculat in coloana de la punctul 9. Valorile care pot fi selectate sunt cele definite in nomenclatorul de TVA.

16. Procent majorare

Se poate introduce procentul de majorari pe zi pentru documentul curent.

17. Gratie

Permite introducerea numarului de zile de gratie luate in calcul fata de termenul scadent, dupa ce se incepe calculul majorarilor.

18. Tip

Valorile posibile sunt:

  • de facturat – pentru avizele nefacturate inca;
  • de platit – obligatii care urmeaza a se plati;
  • de incasat – obligatii care urmeaza a se incasa;
  • avans facturat – avansuri care urmeaza a se stinge prin facturi de storno avans;
  • avans platit – avansuri care urmeaza a se stinge prin trezorerie prin retur client/furnizor sau prin compensari.
19. Atasare fisiere externe

Click pentru detalii…

20. Fortare provizion 100%

Bifarea aceste optiuni determina calculul de provizioane la 100% din valoarea obligatiei cu sau fara TVA. (pe macheta Compensari > Inregistrare litigii / clienti incerti).

Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.