ro

In cazul in care la facturarea serviciilor se inregistreaza garantie pentru buna executie si garantie de calitate la teminarea lucrarii, trebuie urmarite aceste garantii pe parteneri.

I. CONFIGURARI

In configurarea contabila de partener trebuie setate conturile de Garantii de buna executie si de Garantii la terminare, atat pentru furnizori, cat si pentru clienti.

Articolele pentru garantii trebuie definite ca fiind de tip “Serviciu” pe conturile reprezentative setate in caracterizarea contabila de partener.

In Constante generale Mentor > Constante de functionare > Conturi diverse Intrari/Iesiri trebuie setate urmatoarele constante:

  • Cont provizioane garantii de buna executie clienti
  • Cheltuieli cu provizioane garantii de buna executie clienti
  • Venituri din provizioane garantii de buna executie clienti.

II. FUNCTIONARE

In initializare se pot introduce soldurile garantiilor existente în sold la initializarea firmei. Valorile trebuie sa fie negative.

Tipul liniei se completeaza implicit cu “Garantie”.

In intrari/iesiri pretul articolelor de tip garantie trebuie sa fie negativ si la stornare se creeaza valori pozitive:

Inregistrare garantie pe facturi primite de la furnizori:

628 = 401 + valoare serviciu
442.06 = 401 + valoare TVA
1678.01 = 401 – valoare garantie buna executie
1678.02 = 401 – valoare garantie de calitate

Inregistrare stornare garantie pe facturi primite de la furnizori:

1678.01 = 401 +valoare storno garantie de buna executie
1678.02 = 401 +valoare storno garantie de calitate

Inregistrare garantie pe facturi emise catre clienti:

411 = 704 + valoare serviciu
411 = 442.07 + valoare TVA
411 = 2678.01 – valoare garantie buna executie
411 = 2678.02 – valoare garantie de calitate
681.02 = 151.02 + valoare garantie de buna executie

Inregistrare stornare garantie pe facturi emise catre clienti:

411 = 2678.01 + valoare storno garantie de buna executie
411 = 1678.02 + valoare storno garantie de calitate
151.02 = 781.02 + valoare storno garantie de buna executie
Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.