ro

Se gaseste in COMERCIAL > Furnizori > Contrace de leasing


Cumpararea in sistem leasing se poate inregistra utilizand optiunea Contracte de leasing din COMERCIAL > Furnizori. In conformitate cu OMFP 1752/2005 inregistrarea cheltuielii cu dobanda se face direct la facturare, fara a fi inregistrata la contabilizare contract ca si cheltuiala in avans. S-a generalizat acest mod de lucru sub denumirea leasing simplificat care este implementat si pe WinMENTOR ENTERPRISE.

I. Configurari:

Pentru generarea automata a facturilor de rate trebuie configurate constantele aferente leasingului, acestea regasindu-se in Constante generale > Rate, Leasing:

 • Leasing financiar: Articol facturare avans
 • Leasing financiar: Articol facturare rata
 • Leasing financiar: Articol facturare valoare reziduala
 • Leasing financiar: Articol facturare dobanda
 • Leasing financiar: Articol facturare asigurare
 • Leasing financiar: Articol facturare diferenta negativa curs valutar rate
 • Leasing financiar: Articol facturare diferenta pozitiva curs valutar rate
 • Leasing financiar: Conturi identificate ca imobilizari la facturare. Aici se completeaza toate conturile care, pe facturile de rate, vor fi inregistrate in corespondenta cu 404 in loc de 401.

Articolele utilizate in configurarea constantelor sunt detaliate mai jos, alegerea conturilor fiind demonstrativa:

 • Leasing – avans  =  articol de tip serviciu, cont reprezentativ 167
 • Leasing – rata =  articol de tip serviciu, cont reprezentativ 167
 • Leasing – valoare reziduala =  articol de tip serviciu, cont reprezentativ 167
 • Leasing – dobanda =  articol de tip serviciu, cont reprezentativ 666
 • Leasing – prima asigurare =  articol de tip serviciu, cont reprezentativ 613
 • Leasing – diferenta de curs rata – favorabila = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 758.08
 • Leasing – diferenta de curs rata – nefavorabila = articol de tip serviciu, cont reprezentativ 658.08

Partenerii de la care se cumpara in sistem leasing nu trebuie sa aiba asociata o caracterizare contabila particulara, ci doar sa aiba completat contul de leasing (167) pe pagina Creditori la rubrica Leasing financiar.

II .Introducere date contract

Contractul de achizitie in sistem leasing se introduce in Comercial > Furnizori > Contracte de leasing. Maketa de introducere este prezentata in figurile urmatoare:

Completarea datelor din contractul de leasing se face ca in exemplul de mai sus, cu urmatoarele observatii:

 • Banca de la care se preia cursul monedei contractului. Acest curs este folosit pentru contabilizarea contractului de leasing (Curs contabilizare afisat pe pagina Date generale) si pentru calculul diferentelor de curs valutar aferente ratelor .
 • Procent majorare curs: cursul pentru contabilizare si cel pentru facturile de rate se preia de la banca din contract si se majoreaza cu acest procent.
 • Avansul se completeaza cu marimea avansului achitat atat in moneda contractului, cat si in lei. In rubrica Sold este calculata automat valoarea ramasa de impartit pe durata contractului.
 • Numarul de rate  nu cuprinde avansul si nici ultima rata care reprezinta valoarea reziduala.
 • Zi scadenta reprezinta ziua din luna in care facturile de rate sunt scadente.
 • Dobanda (%) este anuala, si pe baza ei se determina dobanzile lunare, in functie de metoda de calcul selectata:
  • % lunar la sold – descrescator
  • % lunar la sold – egalizat
  • % la sold total
 • De asemenea, ratele pot fi calculate in urmatoarele modalitati:
  • Transe lunare egale (Val /360*30.5)
  • Transe lunare egale (Val /12)
  • Rate lunare egale (Val /360*30.5)
  • Rate lunare egale (Val /12)

Transa reprezinta obligatia lunara de plata, exclusiv dobanda si asigurarea.

Rata cuprinde obligatia lunara de plata.

 • Valoarea reziduala poate fi setata pe „Separat la final de contract” = Da / Nu. Daca valoarea reziduala este cuprinsa in valoarea ratei, atunci ea nu apare ca articol separat pe factura, ci este inclusa in valoarea totala a ratei respective. Daca valoarea reziduala este lasata la sfarsitul contractului, atunci ultima factura din contract va contine articolul specificat in constante pentru valoarea reziduala si valoarea de pe ultima linie din graficul de rate.
 • Penalitati depasire termen plata, % pe zi reprezinta valoarea procentului majorarilor de intarziere inregistate pe facturile de rate.
 • Lunile de gratie reprezinta numarul de luni pentru care nu se plateste rata, cu sau fara calcul de dobanda pentru aceasta perioada. Ratele se vor genera dupa expirarea acestei perioade. In acest caz avansul are dobanda pentru ca se considera valoare finantata. Daca optiunea „Lunile de gratie sunt fara dobanda” = „Nu” atunci se calculeaza dobanda pentru lunile cu transa = 0.
 • Grafic de rate: genereaza, utilizand toate datele introduse mai sus, ratele lunare pe baza carora se va face facturarea. Pentru contractele introduse in timpul derularii lor vor trebui puse manual bifele pe coloana „Fact.” Pentru ratele anterioare lunii introducerii contractului (pentru aceste rate nu se vor mai genera facturi).
 • Facturare rata permite generarea facturii lunare de rate. Acelasi lucru se poate obtine prin dublu-click in randul ratei respective. Nu se poate genera factura decat daca scadenta respectiva face parte din luna de lucru. Facturile generate preiau implicit datele din contract, dar pot fi modificate (Atentie: modificarea datelor care provin din contract – rate, dobanzi – poate determina incoerente in ceea ce priveste contabilizarea pe ansamblu a contractului). Pentru detalii vezi subcapitolul IV.

Recomandare: in cazul contractelor in valuta, completati inainte de facturare cursul corespunzator monedei la banca de referinta a contractului in Mentor > Nomenclatoare > Casa / Banca > Monede si cursuri valutare.

III. Inregistrare contabila contract

Dupa completarea datelor contractului, pe baza tuturor acestor informatii, trebuie generata nota contabila aferenta contractului precum si intrarea in stoc a articolului achizitionat. In acest scop, trebuie folosita optiunea “Generare linie contabilizare” care sintetizeaza datele din contract si calculeaza valoarea in lei a acestuia. Dupa salvarea contractului se activeaza butonul “Contabilizare contract” care are ca efect inregistrarea intrarii in stoc a mijlocului fix care face obiectul contractului.

Contabilizarea contractului are ca efect crearea unei facturi de intrare fara valoare de platit.

Inregistrarea contabila aferenta este : 21… = 167  cu valoarea in lei a contractului.

Stergerea contabilizarii unui contract de leasing se face din Mentor > Intrari.

Contractele introduse in timpul derularii lor nu vor mai avea contabilizare in luna introducerii contractului. Totusi, trebuie generata linia de contabilizare si pusa manual bifa de facturare.

IV. Generarea facturilor de rate

Facturile generate preiau implicit datele din contract, dar pot fi modificate.

Aceste facturi pot fi generate doar in luna din care face parte scadenta respectiva. Un exemplu de factura de rata leasing generata automat din contract poate fi vazut in imaginea de mai jos. Pe aceste facturi sunt calculate automat diferentele de curs aferente ratelor in baza cursului curent al monedei contractului, iar articolele folosite pentru aceste diferente sunt cele precizate in constante. Cursul istoric si cel al facturii sunt afisate automat in rubrica „Observatii”.

Nota contabila aferenta facturii de leasing contine urmatoarele inregistrari:

V. Intrerupere contract

In cazul in care se renunta la un contract de achizitie in leasing, acesta trebuie stornat. Pentru aceasta operatiune, se va utiliza optiunea „Generare linie storno” care calculeaza restul ramas nefacturat din contract. Inchiderea efectiva a contractului se face apasand pe optiunea „Incheiere contract – Storno” care genereaza o factura de storno intrare la valoarea ramasa nefacturata.

Inregistrari contabile de stornare: Daca este setata constanta Cont contabilizare diferente la retur catre furnizor (Constante generale Mentor > Functionare > Intrari in stoc) pe un anumit cont, sa presupunem 473, atunci Nota contabila de stornare contract va fi:

473=167        (+)valoarea deja facturata din contract

213=167        (-)valoarea totala a contractului

La rezolvarea mijlocului fix (trecut pe vandut) se genereaza notele:

281=213        (+)valoarea deja amortizata

658=213        (+)valoarea neamortizata

In acest moment, soldurile conturilor 167 si 281 sunt stinse, dar 213 este scazut de 2 ori si trebuie corectat. Inregistrarile de corectie care trebuie introduse manual in Note contabile diverse sunt:

473=213        (-) valoarea deja facturata din contract

658=213        (-) valoarea nefacturata

213=213        (+) valoarea totala a contractului pentru anularea rulajului inregistrat pe acest cont

In final, in 658 se inregistreaza diferenta intre valoarea facturata din contract si valoarea amortizata, iar suma inregistrarilor din 681 si din 658 reprezinta cheltuiala firmei cu mijlocul fix respectiv si este egala cu valoarea facturata din contract.

Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.