Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com WinMENTOR: ERP gestiune, contabilitate Romania
ro

Raportarea SAF-T disponibilă în WinMENTOR

Transmiterea datelor contabile şi fiscale către ANAF, prin intermediul Declaraţiei 406 (SAF-T), se poate face de către marii contribuabili direct din WinMENTOR.

Ce este SAF-T?

Acronimul SAF-T vine de la Standard Audit File for Taxation (Fișierul Standard de Audit pentru Taxe) şi este o raportare pe care marile companii trebuie să o trimită către administraţia fiscală, începând cu 1 ianuarie 2022. Introducerea ei vizează reducerea deficitului de colectare a TVA și digitalizarea inspecțiilor fiscale, în condiţiile în care România are cea mai redusă pondere a veniturilor fiscale în PIB și cel mai mare deficit de încasare a TVA din Uniunea Europeană.

Ce se depune?

SAF-T se bazează pe standardul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) şi include registrul jurnal, creanțele (AR), datoriile (AP), mijloacele fixe și inventarul.

Lunar sau trimestrial (în funcție de perioada fiscală utilizată pentru TVA), există obligaţia de raportare pentru următoarele secțiuni din Fișierul Standard de Control SAF-T:

 • 1. Header [Antetul]
 • 2. MasterFiles [Fişiere Master] cu anumite subsecțiuni:
  • 2.1 GeneralLedgerAccounts [Conturile contabile – Registrul Jurnal]
  • 2.3 Customers [Clienţi]
  • 2.4 Suppliers [Furnizori]
  • 2.5 TaxTable [Tabelă Taxe]
  • 2.6 UOMTable [Tabelă UOM/Unități de Măsură]
  • 2.7 AnalysisTypeTable [Tabelă Tipuri Analiză]
  • 2.9 Products [Produse]
 • 3. GeneralLedgerEntries [Înregistrări Contabile – Registrul Jurnal]
 • 4. Source Documents [Documente Sursă] cu următoarele subsecțiuni:
  • 4.1 Sales Invoices [Facturi de Vânzare]
  • 4.2 PurchaseInvoices [Facturi de Achiziții]
  • 4.3 Payments [Plăți]

Anual, în funcție de anul financiar al contribuabilului, există obligația de raportare pentru Active. La cerere, există obligaţia de raportare a secțiunii privind Stocurile, termen care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării.

Cine şi când trebuie să depună SAF-T?

 • Marii contribuabili, încadraţi în această categorie la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, trebuie să depună D406 până în ultima zi calendaristică a lunii următoare pentru care a fost pregătită declarația informativă, respectiv până pe 28.02.2022. Există însă o perioadă de graţie de 6 luni pentru prima raportare, respectiv 5 luni pentru a doua raportare, 4 luni pentru a treia raportare, 3 luni pentru a patra raportare, 2 luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere lunară a fişierului SAF-T; şi 3 luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere trimestrială a fişierului SAF-T.
 • Noii mari contribuabili încadrați în această categorie la data de 1 ianuarie 2022, dar care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, au obligația de a depune D406 până pe 31 august, pentru perioada fiscală ce începe la data de 1 iulie 2022 (data de referință);
 • Pentru contribuabilii mijlocii, încadrați în această categorie la data de 31 decembrie 2021, depunerea D406 se va face până pe 28 februarie 2023, pentru perioada fiscală ce începe la data de 1 ianuarie 2023 (data de referință);
 • Contribuabilii mici, încadrați în această categorie la data de 31 decembrie 2021, vor depune D406 până pe 28 februarie 2025, pentru perioada fiscală care începe la data de 1 ianuarie 2025 (data de referință);
 • Pentru contribuabilii nou-înregistrați/încadrați după data de referință pentru fiecare categorie în parte, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înregistrați/încadrați. Sursa: ANAF, Ghidul contribuabilului pentru pregătirea și depunerea Declaraţiei informative D406 fişierul standard de control fiscal (SAF-T)

Declarația 406 (SAF-T) este gata, iar pentru a o putea depune, clienții nostri pot apela la rețeaua noastră de distribuție sau la departamentul comercial WinMENTOR.

Pe data de 15 februarie 2022, clienţii noştri vor putea descărca un kit nou ce va include atât D406 cât şi sistemul de e-Facturare.


Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.