Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com WinMENTOR: ERP gestiune, contabilitate Romania
ro

Informaţii despre abonament

Ce cuprinde aplicaţia DECLARAŢII?

Declaraţia 100/710:

 • Declarație privind obligaţiile la bugetul de stat, conform OPANAF 1203/10.05.2018, valabil începând cu 05/2018
 • Declarația se completează și se depune până la data de 25 ale lunii, de către contribuabilii cărora le revin obligaţiile declarative și de plată pentru impozitele și taxele cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat

Din WinMENTOR®se obţine prin utilizarea executabilului distinct DECLARAŢII. Generarea se face prin extragerea datelor din baza de date WinMENTOR şi eventuala lor modificare, operată de utilizator. Declaraţia se poate lista doar în formatul .pdf, rezultat în urma validării fişierului .xml.

Declaraţia 205:

 • Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, conform OPANAF 3695/ 27.12.2016 (începând cu anul de raportare 2016)
 • Se completează şi se depune anual de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului.

Din WinMENTOR se obţine prin utilizarea executabilului distinct DECLARAŢII. Generarea se face prin extragerea datelor din baza de date WinMENTOR şi eventuala lor modificare, operată de utilizator. Declaraţia se poate lista doar în formatul .pdf, rezultat în urma validării fişierului .xml.

Declaraţia 208:

 • Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
 • Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
 • Declaraţia se completează şi se depune semestrial până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind trasferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Declaraţia 300:

 • Decontul de taxă pe valoare adaugată, conform OPANAF nr. 591/2017
 • Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din legea 227/2015 din Codul Fiscal
 • Declaraţia 300 se poate depune: lunar (până la data de 25 a lunii următoare celei în care se depune decontul) semestrial, trimestrial, anual, în funcţie de specificul fiecărei firme.

Din WinMENTOR se obţine prin utilizarea executabilului distinct DECLARAŢII. Generarea se face prin extragerea datelor din baza de date WinMENTOR şi eventuala lor modificare, operată de utilizator.

Declaraţia 390 – VIES:

 • Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri
 • Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 sau art. 317 din Codul fiscal, şi se depune lunar, la Agenţia Naţională a Finanţelor, până pe data de 25 a fiecărei luni (inclusiv).
Din WinMENTOR se obţine prin utilizarea executabilului distinct DECLARAŢII. După deschiderea executabilului DECLARAŢII se alege Declaraţia 390 VIES, se apasă butonul Generare.

Declaraţia 392:

 • Declaraţia informativă 392 privind livrările de bunuri şi prestările de servicii
D392 A se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei.

D392 B se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.

Potrivit OUG 84/2016, depunerea acestor formulare este amânată până la data de 31.12.2019.

Declaraţia 394:

 • Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, conform OPANAF 2264/2016
 • Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art 307 alin. (1) şi alin. (7) din Codul fiscal, pentru operaţiunile impozabile în România
 • Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 30, inclusiv, a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial, etc.).
Din WinMENTOR, prin intermediul modulului DECLARAŢII se permite generarea declaraţiei, editarea şi exportul ei în format .xml, iar conversia în .pdf se va realiza cu ajutorul programului DukIntegrator, furnizat de ANAF.

Declaraţia 112:

 • Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
 • Se completează începând cu anul 2011 de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi independente, plătitorii de venituri pentru persoanele care realizează venituri de natură profesională, persoane asimilate angajatorului, orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor
 • Declaraţia se poate depune lunar sau trimestrial, până pe 25 a lunii următoare celei pentru care se depune declaraţia.
Din WinMENTOR, prin intermediul modulului DECLARAŢII se permite generarea declaraţiei, editarea şi exportul ei în format .xml, iar conversia în .pdf se va realiza cu ajutorul programului DukIntegrator, furnizat de ANAF.

REVISAL:

REVISAL – registrul general de evidenţă a salariaţilor

 • Aplicaţia REVISAL este folosită pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic. Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora
 • Se completează de către angajator de fiecare dată când în cadrul firmei apar modificări cu privire la evidenţa salariaţilor şi în funcţie de modificare, se depune în termen de câteva zile.

Din WinMENTOR se obţine prin utilizarea executabilului distinct DECLARAŢII.Observaţii:

 • Nu se actualizează datele în cazul în care pentru un contract există mai multe înregistrări.
 • Nu se actualizează datele pentru contracte de tipul: venituri asimilate, vechi – convenţie fără cm, vechi – convenţie cu cm.
 • Nu se actualizează contractele a căror dată de încetare este mai mică decât data de consemnare a actualizării.

Bilanţ:

 • Se completează de către persoana înregistrată în scopuri de TVA cuprinzând următoarele tipuri de raportare: raportare anuală, situaţie financiară anuală şi situaţie financiară semestrială în termen de 120 zile sau 150 de zile în funcţie de tipul de raportare.
 • Fişele fiscale se completează de către societăţile care au cel putin un angajat, o data pe an, şi se depun la Agenţia Naţională a Finanţelor Publice până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv. Termenul limită pentru completarea fişelor fiscale este până în anul 2010, inclusiv!
Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.