21
DEC
2013

Proiect finanțat din fonduri europene

Fonduri structurale

TH Junior începe un proiect care se va implementa cu ajutorul fondurilor nerambursabile. Intitulat "Creşterea competitivităţii TH JUNIOR prin implementarea platformei B2B pentru gestiunea interactivă a fluxurilor clienţi", proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Contractul de finanțare Nr. 1411/332/20.12.2013.

Valoarea totală a proiectului este de 427.705,76 Lei, din care asistență financiară nerambursabilă de maximum 241.446,80 Lei (maximum 199.676,50 Lei din FEDR și maximum 41.770,30 Lei din bugetul național). Perioada de implementare a proiectului este 23.12.2013 – 18.12.2014.

Proiectul se înscrie în Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE – Investiții pentru viitorul dumneavoastră) Măsura 3.3.2. – Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerț electronic și a altor soluții electronice pentru afaceri și vizează creşterea productivităţii TH Junior prin eficientizarea proceselor de vânzare şi suport, aderând la Obiectivul general al POS CCE prin scăderea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului îl constituie eficientizarea proceselor de vânzare și suport comercial și tehnic din cadrul S.C. TH Junior S.R.L, prin introducerea unei platforme online B2B care să centralizeze comunicarea comercială și de suport.

Obiective specifice:

  • Implementarea într-o platformă online, integrată cu baza de date de contracte, a tuturor fluxurilor de comunicare cu clienții și distribuitorii.

  • Vânzarea online a aplicațiilor din gama WinMentor, modulelor suplimentare, up-date-urilor și a cheilor de activare a licențelor periodice, cu posibilitate de plată electronică.

  • Implementarea unui sistem de management al suportului tehnic bazat pe un sistem Request Tracking (RT).


Proiectul se aliniază obiectivelor specifice ale axei prioritare prin valorificarea potențialului TIC în creșterea competitivității economice întrucât vizează:

  • Creșterea eficienței TH Junior prin reorganizarea proceselor de vânzare și suport pe baza unei platforme on-line B2B;

  • Introducerea comercializării electronice a produselor organizației prin intermediul platformei on-line B2B;

  • Dezvoltarea serviciilor on-line de suport pentru clienții TH Junior.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Parteneri
ORACLE
Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software
NEXT IT SOLUTIONS
Aboneaza-te la newsletter

Aniversare 23 de ani WinMENTOR Software