Funcţionează ca și conector de Bussines Inteligence care permite accesul la procedurile de export a datelor din WME către aplicaţia de tip BI.
  • Permite salvarea joburilor de listare cu un nume dinamic, în ideea depozitării tabelelor de bază ale listelor. Parametrii posibili pentru compunerea numelui dinamic permit introducerea în numele depozitului a intervalului de listare și a subunităţii de listare.
  • Se pot stoca tabele de liste pentru fiecare lună și subunitate în parte, în ideea concatenării ulterioare a rezultatelor în vederea obţinerii listelor anuale sau, cumulate, la nivel de firmă, fară a mai fi nevoie de generare pentru lunile închise.
  • Butonul DWH de pe listele WME permite accesul la listele pregătite prin joburile de listare direct din meniu. În situaţia în care există liste depozitate, WME întreabă utilizatorul prin afișarea depozitelor existente, dacă dorește listarea rapidă a unui depozit existent sau dorește generarea unei liste proaspate.
  • Permite crearea de liste proprii care se integrează în meniurile aplicaţiei și care funcţionează identic cu listele native WME.