Acest modul permite evidenţa cursurilor planificate, suspendate sau efectuate de către angajaţii unei firme. Se definesc cursurile cu temele aferente care vor fi efectuate, formatorul, numărul de ore aferente fiecărei teme, precum și preţul.

  • Cursurile se pot planifica prin intermediul Fișei de școlarizare.
  • Istoricul cursurilor de perfecţionare se poate urmări în cadrul fișei individuale, unde se poate consulta lista tuturor cursurilor efectuate de către un angajat.