Este o aplicaţie distinctӑ, integrată, care gestioneazӑ activitӑţi specifice restaurantelor.
  • Se poate lucra direct pe firma de bazӑ sau independent ca post de retail pe o bazӑ de date localӑ, fӑrӑ pericolul întreruperii conexiunii internet cu sediul central al firmei în timpul activitӑţii. Conectarea la baza de date principalӑ se face doar în momentul în care se fac sincronizӑrile de date.
  • Operarea se poate face atât utilizând tastatura, cât și în modul de lucru TouchScreen.
  • Se pot aranja mesele și obiectele în spaţiul restaurantului, astfel încât imaginea interfeţei sӑ semene cu spaţiul real al încӑperilor deservite.
  • Ospӑtarii deschid comenzi și emit note de platӑ, bonuri fiscale pentru fiecare masӑ; eventual, la aceeași masӑ, pot prelua comenzi distincte mai mulţi ospӑtari.
  • Se pot acorda discounturi, se pot stabili diferite forme de platӑ.
  • Protocolul se poate evidenţia distinct.