Acest modul permite evidenţa utilajelor, atât a celor proprii, cât şi a celor primite sau trimise în custodie, din punct de vedere al intervenţiilor de mentenanţă ce se efectuează asupra acestora, periodic sau ocazional. 

  • Utilajele se pot asocia mijloacelor fixe.
  • Se poate genera un grafic de intervenţii pe o anumită perioadă, pe baza căruia se generează comenzi interne de mentenanţă utilaje. Pentru fiecare tip de intervenţie se pot genera consumurile necesare întreţinerii utilajelor. 
Aniversare 23 de ani WinMENTOR Software