Este o aplicaţie distinctă ce operează în zona de front office a magazinelor. 

  • Se pot face vânzӑri prin casa de marcat la posturi de lucru, fără ca acestea să fie conectate la baza de date principală. 
  • Nu se lucrează cu stocurile, ci cu nomenclatorul de articole. 
  • O serie de opţiuni (configurări, ştergere articole, acordare discount) sunt permise doar anumitor utilizatori cu acces privilegiat. 
  • Posibilitate de consultare a stocurilor din baza de date. 
  • Datele se sincronizează ulterior generării. Acest mod de lucru uşurează manipularea bazei de date. 
  • Operarea se poate face atât utilizând tastatura, cât şi în modul de lucru TouchScreen
Aniversare 23 de ani WinMENTOR Software